معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۲۱

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۴۰۰|فصل پنجم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش سوم (مدیریت ریسک و سرمایه) فصل‌ 5 : شاخص‌های مدیریت سرمایه طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس محمد مهربان ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۲۰

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۴۰۰|فصل پنجم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش سوم (مدیریت ریسک و سرمایه) فصل‌ 5 : شاخص‌های مدیریت سرمایه طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس محمد مهربان ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۱۹

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۴۰۰|فصل چهارم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش سوم (مدیریت ریسک و سرمایه) فصل‌ 4 : مدیریت سرمایه را باور کنید طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۱۸

اردیبهشت ۹ام, ۱۴۰۰|فصل چهارم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش سوم (مدیریت ریسک و سرمایه) فصل‌ 4 : مدیریت سرمایه را باور کنید طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۱۷

اردیبهشت ۹ام, ۱۴۰۰|فصل چهارم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش سوم (مدیریت ریسک و سرمایه) فصل‌ 4 : مدیریت سرمایه را باور کنید طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۱۶

اردیبهشت ۹ام, ۱۴۰۰|فصل چهارم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش سوم (مدیریت ریسک و سرمایه) فصل‌ 4 : مدیریت سرمایه را باور کنید طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۱۵

اردیبهشت ۹ام, ۱۴۰۰|فصل چهارم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش سوم (مدیریت ریسک و سرمایه) فصل‌ 4 : مدیریت سرمایه را باور کنید طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۱۴

اردیبهشت ۹ام, ۱۴۰۰|فصل سوم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش دوم (روش ساخت استراتژی معاملاتی) فصل‌ 3: روش ساخت یک استراتژی طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس محمد مهربان ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۱۳

اردیبهشت ۹ام, ۱۴۰۰|فصل سوم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش دوم (روش ساخت استراتژی معاملاتی) فصل‌ 3: روش ساخت یک استراتژی طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس محمد مهربان ...

معامله‌ گر ۳‌ بعدی – قسمت ۱۲

اردیبهشت ۹ام, ۱۴۰۰|فصل سوم, معامله‌گر 3‌بعدی|

معامله‌گر 3‌ بعدی دوره آموزشی جامع و رایگان روش ساخت استراتژی های معاملاتی مدیریت ریسک و سرمایه روانشناسی معاملاتی بخش دوم (روش ساخت استراتژی معاملاتی) فصل‌ 3: روش ساخت یک استراتژی طراح , نویسنده و تهیه کننده : مهندس محمد مهربان ...

Go to Top